Gärdebylåten

/Gärdeby gånglåt/ 

  Jälbilåtn     

Musik: Trad.

Fiolmusikjön öräs ivir biar å barjör,

tagölströkår filör på å tjirgör å tjargör,

ä lögdaskväll, å påjkar sa fäll jussom sta å jär sä tä.

Jälbipåjkar fria bati Bäck å ti Tina,

köllor lig på kammaräm å vänta å flina,

nö däm örär påjkar kommå gångändä på åkrom ovatä.

Fåst kom Gumund åsså Erik å Ollä å spöl en jälbilåt,

å sen kom Örjas Ans å Maggås Pär å trallör ätteråt.

Ja, dan kom Kallur Andös, Nispös Erik åsså Ol Ans å Nile´n,

men Tåbarg fek fäll stan ema an, får an känd sä jussom litä klen.

Niängs Anna, Blånns Kristin å Injeborgs Britta

krip iop å gluttär på gardina å titta,

om ä kom nån påjk å älsär på däm nu i kväll.

Leksandsdrantar svarmär kring som ungrugä miggar

letär ättär gålar, dar ä två dingstagliggar,

män ä ä då assint alls tä a oppund en fårskjinnsfäll.

"Tacka vet je dössö rättvikspåjkar, ä fäll jussom sakär ä",

sad Blånns Kristin å gluttä på gardina en gång tä.

"Å Jon, an dansar både vals å pålska som en stamanställd gardist",

sad Niängs Anna, nör o tänkt på ladudansn ti Utanåkär sist.

Ibland så kan ä ända, att ä kom någä drantar,

jälbipåjkar slängjär däm som slarvugä vantar,

å slagsmål kan bi ma både sten rögålstör.

Saluåna rinn ju som en gräns milla söcknom,

om drantar ta sä it, kan däm få sö däm slöcknom,

fast ä kan fäll ända, att nån jälbipåjk bi ganska mör.

Nö sinnä rinn på dössn Indäs Kallö, som a armar som en björ,

då äntä vart tä kom ti väjön får nån krakjä, som ä skjör.

Män kom an barö båta köllom Kallö, då ä an så vådli snäll

å len å mjuk, sö köllor säg, att ä ä, som an skull vå utå flanäll.

Toppön sitt på brönnslöckji å kukelikuär,

påjkar komå gäspöndä frå tätänktä fruör,

solä står på Essåsbarji rund å grann å står.

Niängs Anna titjär nog, att Jon a viri klådu,

ändå äro glad utin å vänsklin å nådu,

får Jon, an ä en rikti kar å ingön tockan där filur.

Nu tä våffärdags så jiftär däm sä både Anna å Kristin,

å däm a vivi elä vintrön får tä få e andusgrin.

Bi man sånkunu ti Klockärgåläm äntä vart tä komå snod,

får dar bövs ä båd paningar, e kjista å e skålpund mod.

Nils Nallander  (1907-1984)

Rolf L 19.06.2020 19:31

Finns det någon som vet om texten till Gärdebylåten så som Evert Sandin sjöng den finns översatt till begriplig text för oss som inte förstår Rättviksmålet?

Indäs Kallö 25.07.2020 19:10

Gjorde ett försök
https://textuploader.com/1u4y6

Frida 18.08.2019 07:29

Vad betyder tjirgör å tjargör?

Leksandsdrantn 20.01.2021 23:18

Skulle vilja säga att det betyder, gnisslar och knakar.

christer 07.05.2019 08:20

Härligt med dialektal musik!

Heri 05.03.2019 22:45

mangler noder til Gardebylaten

Carsten Als 05.11.2019 23:10

Fandt dette på Lavigne.dk
images.app.goo.gl/xsLRF5Geys7SMnJV8

Vh Carsten

fia 07.05.2013 14:36

Gutt, ska man bara lära sig den te missommar mä då :D

Senaste kommentarer

20.01 | 23:18

Skulle vilja säga att det betyder, gnisslar och knakar.

25.07 | 19:10

Gjorde ett försök https://textuploader.com/1u4y6

19.06 | 19:31

Finns det någon som vet om texten till Gärdebylåten så som Evert Sandin ...

05.11 | 23:10

Fandt dette på Lavigne.dk images.app.goo.gl/xsLRF5Geys7SMnJV8 Vh Carsten